กองบุคลากร
เว็บไซต์กองบุคลากรเปลี่ยนชื่อเป็น
 
 
กองบุคลากร
Personnel Division
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Huachiew Chalermprakiet University
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
18/18, Bangna-Trad Road, k.m.18, Bangplee District, Samut Prakarn, 10540, Thailand.
โทร 02-312-6300 แฟกส์ 02-3126237
 
Tel: (662)3126300 (80 auto lines) Fax: (662)3126237